Zaproszenie na bezpłatne badania dla kobiet w wieku 50 - 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały bezpłatnego badania mammograficznego.    

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu uzyskania wsparcia ze środków UE w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 20.03.2015 r. w godz.09.00-11.30 w U.G. Biała.

Wójt Gminy Biała informuje, że w dniu 20 marca 2015 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Biała odbędą się konsultacje dot. projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biała Rządowa (Dziadownia).

Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 1,5 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród mieszkańców.

Zaproszenie na bezpłatne badania dla kobiet w wieku 50 - 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały bezpłatnego badania mammograficznego.

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” powstała w wyniku połączenia dotychczas działających Lokalnych Grup Działania: „Ziemia Wieluńska” i „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ogłasza konkurs na opracowanie logo LGD.

Wójt Gminy Biała ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza na szkolenie dot. uprawy i nawożenia ziemniaków. Szkolenie odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Biała.

Wójt Gminy Biała informuje, że od dnia 1 marca 2015 r. obowiązywał będzie nowy wzór dowodu osobistego. Aktualnie posiadane dowody osobiste nie tracą swojej ważności do upływu terminu zamieszczonego w dokumencie.

Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 lutego do 28 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Biała przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.