Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn.
Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białej
w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2020/2021
otrzymała dofinansowane
w kwocie 22 060,00 zł w formie dotacji
na podstawie umowy nr 348/EE/D/2020 z dnia 21 września 2020 r.
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi
 Koszt całkowity zadania:  24 894,60 zł


Celem konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie w formie dotacji najciekawszych projektów w ramach przedszkolnej i szkolnej edukacji ekologicznej, których realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne.

Obszar priorytetowy wybranych dla naszej szkoły działań to: Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu.

Projekt edukacji ekologicznej adresowany jest do wszystkich uczniów PSP w Białej.

Projekt przewiduje wycieczki dla uczniów na teren najbliżej położonych parków woj. łódzkiego, połączone z warsztatami, EKOLEKCJAMI - tzn. zajęciami terenowymi prowadzonymi przez nauczycieli szkoły oraz wejściem na teren sortowni śmieci. Dla powodzenia projektu nadrzędnym jest założenie, by edukacja ekologiczna nie odbywała się tylko w tradycyjnej ławce, ale w ,,szkole w terenie”; nie poprzez bierne przyswajanie wiedzy, ale przez działanie. Nie przez moralizowanie - ale przez zaangażowanie. Nie tylko przez mądre wyrzucanie, ale styl życia ,,zerowaste".


Kalendarium:

2020 WRZESIEŃ - czynności organizacyjne; udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”; wycieczka uczniów kl. I – III - Załęczański Park Krajobrazowy, warsztaty; PAŹDZIERNIK- konkurs techniczny kl. IV- VIII; LISTOPAD - konkurs plastyczny, kl. IV- VIII,  happening kl. I- II; GRUDZIEŃ- konkurs techniczny- wszyscy uczniowie, ekologiczna choinka, warsztaty stacjonarne; 2021 STYCZEŃ: test wiedzy kl. VII- VIII; LUTY: konkurs plastyczny kl. I - III, gazetka; MARZEC: konkurs informatyczny kl. IV- VIII; KWIECIEŃ: apel na Dzień Ziemi, wycieczka do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, kl. IV - VIII, warsztaty, EKOLEKCJE; MAJ: wycieczka do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich- warsztaty, EKOLEKCJE kl. I- III; CZERWIEC: podsumowanie projektu.

W trakcie całego roku szkolnego: zbiórka makulatury, przestarzałych aparatów telefonicznych, baterii, nakrętek, rozstrzygnięcie konkursów i nagradzanie zwycięzców, realizacja treści edukacji ekologicznej na obowiązkowych zajęciach.

Tematyka warsztatów dopasowana została do wieku i możliwości dzieci oraz porusza temat racjonalizacji odpadów w bardzo szeroki sposób. Wypracowane  w konkursach prace zostaną powtórnie wykorzystane, np. rozdane w czasie happeningu, umieszczone na gazetce, wystawie, zaprezentowane podczas apelu lub trafią na akcję charytatywną. Tak zaplanowane działania mają szansę wzbudzać w uczniach refleksję, że śmieci nie należy szybko i bezmyślnie się pozbywać, tylko odkryć tkwiący w nich potencjał i wykorzystać go powtórnie.


https://www.wfosigw.lodz.pl/