Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Biała przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Wieluńsko-Sieradzka - na terenie Gminy Biała w dniu 23 lipca b.r. zostaną przeprowadzone spotkania z mieszkańcami.

Gmina Biała przystąpiła do wakacyjnej akcji: „Przystanek Happy Bus”, dedykowanej dzieciom z terenów wiejskich, której piąta edycja organizowana przez Fundację Happy Kids będzie na naszym terenie.

W związku z możliwością powstania Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Biała prosi się mieszkańców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o wypełnienie krótkiej ankiety.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej oraz Filia Biblioteczna GBP w Łyskorni zapraszają na wyjazd do Aquaparku Wrocław. Zapisy do dnia 17 lipca 2015 r. Liczba miejsc ograniczona.

Koła Gospodyń Wiejskich mają szansę zaprezentowania swoich umiejętności w nowym letnim konkursie, ogłoszonym przez Ogólnopolski portal dla KGW i KR. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci praktycznego sprzętu dla koła.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem.

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie wystąpić mogą opady gradu.    

Materiał PPIS w Wieluniu dotyczący występującej na terenie województwa łódzkiego niebezpiecznej toksycznie rośliny Barszcz Sosnowskiego.