Projekt pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I" został dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 809 866,00 zł. Wartość inwestycji ogółem: 14 757 302,00 zł.

********************

Projekt pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kopydłówek" został dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 304 000,00 zł. Wartość inwestycji ogółem: 398 200,00 zł.

********************

Projekt pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 70 w miejscowości Biała - Parcela" został dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 151 000,00 zł. Wartość inwestycji ogółem: 191 947,00 zł.