Na podstawie art. 42 a i b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) Wójt Gminy Biała w związku z otrzymanym pismem od Koła Łowieckiego Nr 12 "BÓR" w Wieluniu - przedkłada do publicznej wiadomości kalendarzyk polowań zbiorowych na sezon 2021/2022.

Na podstawie art. 42 a i b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) Wójt Gminy Biała w związku z otrzymanym pismem od Koła Łowieckiego Nr 11 "KORMORAN" w Brzezinach - przedkłada do publicznej wiadomości kalendarzyk polowań zbiorowych na sezon 2021/2022.

Na podstawie art. 42 a i b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) Wójt Gminy Biała w związku z otrzymanym pismem od Koła Łowieckiego Nr 24 "Cyranka" w Leniszkach - przedkłada do publicznej wiadomości kalendarzyk polowań zbiorowych na sezon 2021/2022.