Gmina Biała leży w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego w powiecie wieluńskim, w odległości około 53 km od Sieradza, 77 km od Częstochowy, 108 km od Łodzi, 112 km od Wrocławia i 235 km od Warszawy. Przez miejscowość Biała przebiega droga krajowa Nr 74 relacji Węzeł Wieluń w m. Walichnowy - Zosin (przejście graniczne z Ukrainą). Gmina jest położona w widłach dróg krajowych: S8 Łódź - Wrocław, oraz Nr 45 Sieradz - Kluczbork.

Gmina Biała zajmuje powierzchnię 75 km 2, co stanowi ok. 1,7 % powierzchni województwa łódzkiego (18 219 km2) i 8,1 % powiatu wieluńskiego (928 km2). Ludność Gminy Biała liczy 5 594 osoby (stan 31 lipca 2007 r.), co stanowi ok. 0,2 % ludności województwa łódzkiego (2 562 975 osób - stan na dzień 31 marca 2007 r.) i ok 7,15 % ludności powiatu wieluńskiego (78 315 osób - dane za rok 2005). Gmina Biała graniczy z gminami: Wieluń, Łubnice i Skomlin - od południa, Czarnożyły - na wschodzie, Lututów - na północy, Czastary i Sokolniki - na zachodzie.

Gmina Biała położona jest na styku historycznych ziem Rzeczypospolitej: Wielkopolski, Ziemi Łęczycko - Sieradzkiej, Małopolski i Śląska Opolskiego. Kulturowo należąc do Ziemi Wieluńskiej, topograficznie stanowi część Wysoczyzny Wieruszowskiej. W zakresie topograficznym wykazuje cechy "graniczne", gdyż jej południowa część zalicza się do Wyżyny Krakowsko - Częstochowsko - Wieluńskiej. Znaczny fragment południowej granicy gminy stanowi pradolina rzeki Pysznej.

Biała należy do mniejszych gmin pod względem obszarowym. Jest to gmina rolnicza o dobrych możliwościach rozwoju rolnictwa. Gmina Biała jest jedną z mniejszych, pod względem liczby mieszkańców gmin wiejskich województwa łódzkiego lecz charakteryzuje się jedną z wyższych liczbą mieszkańców wśród gmin wiejskich Powiatu Wieluńskiego.

Sieć osadniczą gminy tworzy 27 miejscowości o liczbie mieszkańców w przedziale od 31 do 718 osób. Wchodzą one w skład 17 sołectw. Najbardziej liczną społecznością charakteryzuje się miejscowość Biała Rządowa, która skupia ponad 15 % ludności całej gminy. Największymi skupiskami ludności charakteryzują się sołectwa Biała Rządowa, Łyskornia, Naramice oraz Młynisko Wieś. W pozostałych sołectwach liczba ludności oscyluje w okolicach 100 - 300 osób. Gmina Biała podzielona jest na 17 sołectw: Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec, Biała Parcela, Biała Rządowa Brzoza, Janowiec, Kopydłów, Łyskornia, Młynisko Pierwsze, Młynisko Wieś, Naramice, Radomina, Rososz, Śmiecheń Wiktorów, Zabłocie.