Wójt Gminy Biała informuje, że w dniu 20 marca 2015 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Biała odbędą się konsultacje dot. projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biała Rządowa (Dziadownia).