Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała”

z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

otrzymała dofinansowane

w kwocie 51 278,00 zł w formie dotacji

na podstawie umowy dotacji Nr 379/OZ/D/2018 z dnia 16 października 2018 r.

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Łodzi


 
Koszt całkowity zadania:  63 154,73 zł

 

link do strony: www.zainwestujwekologie.pl