Gmina Biała informuje, że w dniu 23 marca 2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  - Granty PPGR".

Celem projektu jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Projekt przewiduje zakup 23 szt. laptopów wyposażonych w system operacyjny Windows oraz ubezpieczenie sprzętu w okresie trwałości projektu.

Wartość projektu: 60 260,00 zł, w tym udział środków EU: 60 260,00 zł.

******************************

Gmina Biała informuje, że w związku z realizacją programu grantowego: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" dokonano zakupu 23 szt. laptopów, które przekazane zostaną uczestnikom programu.