1. Ochotnicza Straż Pożarna w Białej
Prezes: Łukasz Papciak
Naczelnik: Tomasz Niesłony
tel. (43) 841-93-90
www.bialastaz.osp.org.pl

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie
Prezes: Rafał Stępień
Naczelnik: Karol Juszczak

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Łyskorni
Prezes: Waldemar Wierzbiński
Naczelnik: Paweł Pawełczyk
tel. (43) 841-90-33

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Młynisku
Prezes: Tomasz Kaczmarek
Naczelnik: Bartosz Maniak
tel. (43) 841-90-80
www.mlynisko.pl

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Naramicach
Prezes: Błażej Misiak
Naczelnik: Bartosz Halusiak
tel. (43) 841-92-05

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiktorowie
Prezes: Krzysztof Jędrzejczak
Naczelnik: Marek Ciborski

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu
Prezes: Jan Leszczyński
Naczelnik: Łukasz Leszczyński