Projekt pod nazwą "Zakup stołów bankietowych składanych i wózka do stołów" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji projektu dokonano zakupu:

- 20 szt. stołów bankietowych składanych o wym. 200 cm x 100 cm,
- 2 szt. stołów bankietowych składanych o wym. 100 cm x 100 cm,
- wózka do przewożenia stołów,

Celem projektu było stworzenie dogodnych warunków do spędzania czasu w Sali OSP Wiktorów.

W ramach działań przygotowawczych członkinie KGW w Wiktorowie dokonały analizy i określenia rodzaju i ilości stołów planowanych do zakupu.
Dokonano zakupu stołów bankietowych i wózka do stołów wg określonego zapotrzebowania.
Mieszkańcy sołectwa Wiktorów, w tym członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz KGW w Wiktorowie brali aktywny udział w rozładunku, rozpakowaniu, montażu oraz rozmieszczeniu zakupionego sprzętu w sali remizy OSP Wiktorów. Dokonano uporządkowania sali.

Całkowity koszt projektu: 13 721,63 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł.

----   Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   ----

***********************************************************************************

 

Projekt pod nazwą "Budowa elementów małej architektury - kompleks rekreacyjny w miejscowości Łyskornia" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji projektu dokonano zakupu i montażu:

- zestawu zabawowego (karuzela),
- stołu do gry w piłkarzyki.

Celem projektu było stworzenie alternatywnych możliwości spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców Sołectwa Łyskornia w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych poprzez uzupełnienie istniejącego sportowo – rekreacyjnego przeznaczenia terenu.

W ramach działań przygotowawczych dokonano analizy i określenia rodzaju urządzeń planowanych do zakupu i montażu. Dokonano zakupu urządzeń wg określonego zapotrzebowania.
Mieszkańcy sołectwa Łyskornia, w tym n.in.: druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej i członkinie KGW w Łyskorni  brali aktywny udział w przygotowaniu terenu, służyli pomocą przy montażu zakupionego sprzętu oraz uporządkowali teren doposażonego placu zabaw.

Całkowity koszt projektu: 12 009,46 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł.

----   Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   ----

***********************************************************************************

Projekt pod nazwą "Zakup altany ogrodowej wraz ze stołem i ławkami na placu aktywności sportowo - fizycznej  oraz zakup grilla gazowego" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji projektu dokonano zakupu i montażu:

- altany ogrodowej wraz ze stołem i ławkami,
- grilla gazowego.

Celem projektu było stworzenie miejsca spotkań oraz miejsca relaksu dla mieszkańców sołectwa.

W ramach działań przygotowawczych dokonano analizy i określenia rodzaju, ilości  i wielkości planowanej do zakupu altany ogrodowej wraz ze stołem i ławkami. Dokonano zakupu urządzeń wg określonego zapotrzebowania.
Członkinie KGW w Młynisku wraz z mieszkańcami sołectwa dokonały określenia rodzaju planowanego do zakupu w ramach realizacji projektu grilla gazowego. Dokonano zakupu grilla gazowego.
Uporządkowano teren, posiano trawę, dokonano konserwacji urządzeń znajdujących się na placu aktywności sportowo – fizycznej w miejscowości Młynisko.

Całkowity koszt projektu: 10 898,50 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł.

----   Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   ----

***********************************************************************************

Projekt pod nazwą "Urządzenie placu zabaw w miejscowości Naramice" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji projektu dokonano zakupu i montażu:

- gier plenerowych,
- zjazdu linowego (tyrolka).

Celem projektu było stworzenie alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa Naramice tj. dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez rozbudowę placu rekreacyjnego w Naramicach.

W ramach działań przygotowawczych wykonano dokumentację projektową, na podstawie której dokonano zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
Dokonano analizy i określenia rodzaju urządzeń planowanych do zakupu. Dokonano zakupu urządzeń wg określonego zapotrzebowania.
Mieszkańcy sołectwa Naramice, w tym członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej brali aktywny udział w przygotowaniu terenu, służyli pomocą przy montażu zakupionego sprzętu oraz uporządkowali teren placu zabaw.

Całkowity koszt projektu: 22 000,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 8 800,00 zł.

----   Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   ----

***********************************************************************************

Projekt pod nazwą "Zakup wyposażenia do kuchni zlokalizowanej w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej, będącej własnością Gminy Biała (naczyń gastronomicznych i sztućców) oraz zakup sadzonek drzew iglastych z przeznaczeniem do posadzenia na działce lokalizacji obiektu OSP Biała, Będącej własnością Gminy Biała" sfinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji projektu dokonano zakupu:

- wyposażenia do kuchni (naczynia gastronomiczne, sztućce),
- sadzonek drzew iglastych.Całkowity koszt projektu: 9 998,91 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 9 998,91 zł.

----   Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   ----

***********************************************************************************