Wyremontowana została droga gminna prowadząca od Zabłocia przez Góry Świątkowskie. W roku 2012 w ramach inwestycji przebudowano ponad 30% całej długości drogi. Pozostałe prawie 1400 m

Wartość inwestycji w miejscowości Zabłocie: 14.897,84 zł (netto)

Przedmiotem inwestycji jest:

Wykonanie projektu budowlanego oraz realizacja zadania pn.

Budowa systemu sygnalizacji włamania w budynkach hydroforni w Naramicach i Porębach.

Zadanie polegało budowie placu postojowego wraz z rozbudową dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej Nr 4506E Łyskornia – Młynisko.

Zadanie polegało na wykonaniu 738,0 m jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m z obustronnym poboczem z destruktu asfaltowego szerokości 0,75 m.b.

Wartość zrealizowanego zadania: 38.130,00 zł brutto

Inwestycja pn. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Białej"  zrealizowana została przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina Biała informuje, że złożony w ramach PORW na lata 2014-2020 wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Rososz - Świątkowice" uzyskał pozytywną ocenę i został wyłoniony do dofinansowania.

Pojazd ratowniczo-gaśniczy klasy średniej w kategorii 3 – terenowy, z napędem 4x4 - MAN TGM 13.290. Samochód wyposażony w specjalistyczne nadwozie pożarnicze, autopompę, zbiornik wody oraz sprzęt ratowniczo – gaśniczy.