Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu uzyskania wsparcia ze środków UE w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 20.03.2015 r. w godz.09.00-11.30 w U.G. Biała.

    

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 20 marca 2015 r. (piątek) w godz.09.00-11.30 w Urzędzie Gminy w Biała.

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

    środki na otwarcie działalności gospodarczej,
    dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
    wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
    konsultacje na etapie przygotowania projektu,
    konsultacje na etapie realizacji projektu.

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania.

Renata Gliszczyńska

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
tel. 42 663 30 92

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
Kościuszki 6, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25
www.rpo.lodzkie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl