Inwestycja pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie Gminy Biała" jest dofinansowana w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH EDYCJA DRUGA

Wartość dofinansowania: 8 651 129,10 PLN

Całkowita wartość zadania: 10 478 526,26 PLN

Przedmiotem inwestycji jest Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Biała polegająca na przebudowie 27 odcinków dróg o łącznej długości 15,691 km i szerokości od 3 m do 4 m na działkach stanowiących własność Gminy Biała. Przebudowa dróg polegać będzie m.in. na wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu nawierzchni asfaltowej oraz wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego.

*******************************************************************************************************

Inwestycja pn.: "Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej" jest dofinansowana w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH EDYCJA TRZECIA - PGR

Wartość dofinansowania: 1 755 594,67 PLN

Całkowita wartość zadania: 1 812 094,67 PLN

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska o nawierzchni sportowej, syntetycznej poliuretanowej z wyrysowanymi boiskami wymiarowymi dla rozgrywek: piłki ręcznej, piłki siatkowej, piłki koszowej i tenisa.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- Powierzchnia sportowa (boiska, bieżnia, opaski) – 2 722,20 m2,
- Powierzchnia terenu wygrodzonego - 3 471,00 m2,
- Wysokość ogrodzenia – 4,00 m.

Zakres inwestycji obejmuje:

a) budowę areny boisk o wymiarach zewnętrznych 30,97 x 60,47 m w tym:

- boisko do piłki ręcznej 7-osobowej o wymiarach 20 x 40 m,
- 2 boiska do koszykówki o wymiarach15 x 28 m,
- 3 boiska do siatkówki o wymiarach 9x18 m,
- boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 23,78 x 10,97m,
- bieżnia trzy torowa długości 80,0 m, zakończona zeskocznią w dal,
- ogrodzenie boisk.

b) budowę boiska do piłki plażowej 8 x 16 m,
c) utwardzenie powierzchni gruntu (dojść komunikacyjnych),
d) montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady),
e) montaż elementów wyposażenia boisk (słupki, siatki, kosze itd),
f) montaż oświetlenia areny boisk.

Inwestycja będzie miała bezpośredni wpływ na sytuację uczniów Szkoły Podstawowej w Białej-Parceli zamieszkałych w miejscowości Kopydłów,  gm. Biała (miejscowość zlikwidowanego PPGR), bezpośrednio poprzez podniesienie standardów i poziomu edukacji wychowania fizycznego, a pośrednio na rozwój zainteresowań sportowych poprzez możliwość korzystania z bazy sportowo-edukacyjnej, której brak w ich miejscu zamieszkania.