Chcesz założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą? Masz pomysł na rozwój wsi, w której mieszkasz? Zapraszamy do udziału w pracy zespołu opracowującego Lokalną Strategię Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka".

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Biała powiadomił Wojewodę Łódzkiego o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę.

Jubileusz swoich 100 urodzin świętowała mieszkanka naszej gminy – Pani Antonina Pagacz. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele gminy Biała: Przewodnicząca Rady Gminy Biała – Pani Małgorzata Pichlak i Kierownik USC Biała – Pani Barbara Chrzanowska.

Ze względu na przedłużającą się suszę z dniem 13 sierpnia 2015 r. wprowadza się bezwzględny zakaz podlewania upraw rolnych, ogródków, mycia samochodów, maszyn i pojazdów rolniczych w godzinach 5.30 - 22.30 wodą pochodzącą z gminnej sieci wodociągowej.    

Gminny Ośrodek Kultury Społecznej w Białej zaprasza na OLIMPIADĘ SPORTOWĄ dla dzieci - organizowaną w dniu 20 sierpnia 2015 r. Zapisy do dnia 14 sierpnia 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, Urząd Gminy Biała, Parafia św. Piotra w okowach w Białej oraz Sołectwo Wiktorów zapraszają w dniu 30 sierpnia 2015 r. na DOŻYNKI GMINNE BIAŁA 2015.

Dnia 1 sierpnia 2015 r. (sobota) o godz. 17.00, na pamiątkę 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie gminy Biała wyemitowany zostanie modulowany dźwięk syreny w czasie jednej minuty.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej w dniu 25 sierpnia 2015 r. organizuje wakacyjny wyjazd dla dzieci z terenu gminy Biała do kompleksu Termy Uniejów oraz ZOO Safari Borysew.

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" rozpoczęła przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020. Wyżej wymieniony dokument musi powstać z aktywnym udziałem mieszkańców.

Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ. LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie.