1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
tel. (043) 841-90-02
Kierownik: Aneta Gwiazda
strona BIP

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej
tel. (043) 841-90-04
Dyrektor: Katarzyna Pichlińska
strona BIP

3. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Białej
tel. (043) 841-90-03
Kierownik: Agnieszka Wasińska

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej
tel. (043) 841-90-95
Dyrektor: Anna Wojtas

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku
tel. (043) 841-90-89
P.O. Dyrektora: Joanna Wątroba

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach
tel. (043) 841-92-06
Dyrektor: Tomasz Czarny

7. Publiczne Przedszkole w Białej z filią w Łyskorni
tel. (043) 841-93-86
Dyrektor: Dorota Belda

strona internetowa

strona BIP

8. Publiczne Przedszkole w Młynisku
tel. (043) 841-96-93
Dyrektor: Donata Kostrzewa

strona internetowa

9. Publiczne Przedszkole w Naramicach
tel. (043) 841-94-34
Dyrektor: Dorota Cicha

strona internetowa

10. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Białej

tel. (043) 841-90-23
Dyrektor: Irena Rybczyńska-Staszewska
strona BIPStraż pożarna998
Policja997
Pogotowie Ratunkowe999
Nr alarmowy112
Ogólnopolskie Biuro Numerów TP118 913
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieluniu509 876 857
Urząd Miasta w Wieluniu43 886 02 28
Informacja PKP43 843 33 87
Informacja PKS43 843 34 85
Zaklad Energetyczny991; 843 44 33
Szpital Rejonowy SPZOZ Wieluń43 843 83 11
Apteka w Białej43 841 90 22
Nocna i świąteczna pomoc lekarska
Przychodnia Specjalistyczna "MEDYK" w Wieluniu
43 843 19 54
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu43 843 14 50
Krajowy Zarząd Dróg w Wieluniu43 843 44 78
Starostwo Powiatowe w Wieluniu43 843 42 80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej43 841 90 02
Gminny Zespół Oświaty w Białej43 841 90 03
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej43 841 90 04
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej43 841 90 23
Gminne Centrum Informacji w Łyskorni43 841 90 14
Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej43 843 97 10
Urząd Stanu Cywilnego w Wieluniu886 02 11
Urząd Stanu Cywilnego w Białej43 841 90 90 w. 29