Gmina Biała pozyskała środki unijne na dofinansowanie projektu pod nazwą „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne "Dotacje na rozwój przedsiębiorczości", które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Wieluniu w dniu 9 czerwca 2016 roku.

W dniach od 13.06.2016 r. do 17.06.2016 r. odbywała się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Biała. Odpady należy

Gminna Biblioteka Publiczna w Białej zaprasza na spektakl "Jaś i drzewo fasolowe", który odbędzie się 19 maja 2016 r. w sali GOKiS w Białej. Wstęp bezpłatny.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zapraszają na Festyn Rodzinny "Bawimy się bez alkoholu".

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 19 maja 2016 r. w godz.9.00 - 11.30, w Urzędzie Gminy Biała.

Prośba o pomoc dla sołectwa Janowiec w celu utworzenia placu zabaw w miejscowości Poręby Gmina Biała.

Wójt Gminy Biała zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 11 kwietnia 2016 r. do 4 maja 2016 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020: Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna”. Spotkanie informacyjne odbędzie się w Sieradzu 25 marca 2016 r. Sala konferencyjna B Urzędu Miasta w Sieradzu.

Urząd Gminy Biała informuje, że Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wydał komunikat w sprawie ujemnych skutków przezimowania upraw polowych w okresie zimowym 2015/2016 r. Zgodnie z powyższym poszkodowani mogą występować do Urzędu Gminy Biała z wnioskami o dokonanie lustracji i oceny faktycznych szkód spowodowanych wymarznięciami.