Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza na szkolenie dot. uprawy i nawożenia ziemniaków. Szkolenie odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Biała.