W dniu 04 listopada 2014 r. zakończono roboty związane z utwardzeniem placu przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej mieszanką mineralno - asfaltową.     

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach organizuje nabór producentów owoców i warzyw na bezpłatne szkolenia Integrowanej Produkcji Roślin.

Zapraszam mieszkańców Gminy Biała do korzystania z usług Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Dyżur konsultantów pełniony będzie w Urzędzie Gminy Biała (sala nr 18) w dniu 27 października 2014 r. w godz. 12.00 - 15.00.

Informuję, że w dniu 22 października 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Biała (sala nr 18) odbędzie się szkolenie na temat wdrażania projektu systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020.

Materiały dotyczące kampanii edukacyjno – informacyjnej skierowanej do kobiet palących tytoń, organizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach krajowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

Artykuł Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Pani Elżbiety Nawrockiej na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn rolniczych.     

Na Stadionie Miejskim w Osjakowie 14 września odbędzie się event "RAK NA OPAK". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na godzinę 16. W programie między innymi prelekcje na temat nowotworów, porady specjalisty oraz badania diagnostyczne.

Wójt Gminy Biała przypomina o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego powinna być zamieszczona nazwa miejscowości.