Ochotnicza Straż Pożarna w Białej ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem.