W dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biała odbędą się konsultacje społeczne w ramach działań podejmowanych przez Policję w zakresie zapewniania porządku publicznego na terenie Gminy Biała.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 23.02.2016 r. o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Biała.

Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Biała przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Informacja dot. Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszu Europejskich. Mobilny punkt będzie dostępny w każdy wtorek miesiąca w godzinach 10.30 - 13.30 w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.

W dniu 5 lutego 2016 r. 6 par małżeńskich z naszej Gminy obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył Starosta Powiatu Wieluńskiego w asyście Przewodniczącej Rady Gminy Biała oraz Wójta Gminy.

Oferta Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej na nadchodzące Ferie Zimowe 2016.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu ostrzega przed fałszywymi kontrolerami podającymi się za pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wieluniu.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 09.02.2016 r. o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Biała.

OSP Brzoza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zapraszają na Zimowy Turniej Szachowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który odbędzie się w dniu 21 lutego 2016 r. w sali OSP w Brzozie.

Wójt Gminy Biała zachęca dotychczas niezarejestrowanych mieszkańców gminy Biała, do zapisywania się do systemu SMS-owego powiadamiania. Korzystanie z systemu jest dobrowolne i bezpłatne.