Starostwo Powiatowe w Wieluniu informuje, że w dniu 05 października 2015 r. firma NZOZ "MEDICA" z Łodzi wykonywała będzie bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek powiatu wieluńskiego.

W związku ze zmianą warunków atmosferycznych uchylone zostaje Zarządzenie Wójta Gminy Biała Nr 70/15 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej.

Komunikat Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczący spotkań szkoleniowych, na których przybliżane będą możliwości wsparcia finansowego wynikające z nowego rozdania pieniędzy unijnych.

Informacja Departamentu Finansów MRiRW dotycząca pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.

Na prośbę Krajowej Rady Izb Rolniczych Urząd Gminy Biała publikuje pismo MRiRW w sprawie możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu uzyskania wsparcia ze środków finansowych UE organizowane w dniu 16.09.2015 r. w godz.12.30-15.30 w U.G. Biała.

Gminna Biblioteka Publiczna w Białej zaprasza na Konkurs Recytatorski "Ksiądz Jan od Biedronki", który odbędzie się w dniu 16 października 2015 r.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Białej podaje do wiadomości kolejność i godziny odjazdu z przystanków autobusu szkolnego.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w związku z utrzymującą się suszą mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Wnioski te są podstawą do ubiegania się o preferencyjny kredyt klęskowy na wznowienie produkcji.

Wójt Gminy Biała składa serdeczne podziękowania za udział w gminnych uroczystościach dożynkowych, które miały miejsce w niedzielę 30 sierpnia br. Państwa frekwencja jest dowodem na autentyczne zapotrzebowanie społeczeństwa naszej gminy na taką dożynkową aktywność.