Kurenda dotycząca obowiązku przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących odprowadzania nieczystości ciekłych oraz o bezwzględnym zakresie spalania odpadów w piecach domowych.

Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej z siedzibą w Białej Rządowej informuje o możliwości skorzystania z oferty prowadzenia Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego (ROR).

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. wprowadzone zostają zmiany zasad obsługi klientów Oddziału Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, zakładające przejęcie części zadań przez zamiejscowe Oddziały Paszportowe.

Placówka Terenowa KRUS w Wieluniu oraz ŁODR zs. w Bratoszewicach zapraszają rolników z terenu gminy Biała na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Biała w dniu 18 marca 2016 r. o godzinie 10.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej informuje, iż od 1 kwietnia 2016 r. rozpocznie realizację zadania oraz obsługę świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina500+".

Wójt Gminy Biała i Sołtys Sołectwa Rososz zwracają się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli z terenu Gminy Biała o przekazanie zboża paszowego dla pogorzelca Pana Grzegorza Rosińskiego zamieszkałego w miejscowości Rososz.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanych w miesiącu marcu 2016 r. w godz.9.00 - 11.30, w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.

Starostwo Powiatowe w Wieluniu informuje, że w dniu 24 marca 2016 r. firma NZOZ "MEDICA" z Łodzi wykonywała będzie bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek powiatu wieluńskiego.

Koło Gospodyń Wiejskich w Młynisku oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sporu w Białej zapraszają na Spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie odbędzie się 6 marca 2016 r. w Sali OSP w Młynisku.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu uzyskania wsparcia ze środków finansowych UE organizowane w dniu 11.03.2016 r. w godz.09.00-11.30 w U.G. Biała.