Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020: Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna”. Spotkanie informacyjne odbędzie się w Sieradzu 25 marca 2016 r. Sala konferencyjna B Urzędu Miasta w Sieradzu.