Urząd Gminy Biała informuje, że Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wydał komunikat w sprawie ujemnych skutków przezimowania upraw polowych w okresie zimowym 2015/2016 r. Zgodnie z powyższym poszkodowani mogą występować do Urzędu Gminy Biała z wnioskami o dokonanie lustracji i oceny faktycznych szkód spowodowanych wymarznięciami.

Biała Druga, 10 marca 2016 r.

 K U R E N D A

Informacja

w sprawie procedur szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wymarznięciami upraw polowych w okresie zimowym 2015/2016 r.

 Urząd Gminy Biała informuje, że Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wydał komunikat w sprawie ujemnych skutków przezimowania upraw polowych w okresie zimowym 2015/2016 r. w województwie łódzkim. Jego treść przedstawiamy w załączniku.

Zgodnie z powyższym poszkodowani mogą występować do Urzędu Gminy Biała z wnioskami o dokonanie lustracji i oceny faktycznych szkód spowodowanych wymarznięciami.

Wnioski są do pobrania w pokoju nr2 Urzędu Gminy.      

Osoba do kontaktu: Pan Kazimierz Ciebielski – pokój nr 2 Urzędu Gminy w Białej.

Termin składania wniosków do 31 marca 2016 r.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Biała
Aleksander Owczarek

 


 

Komunikat dotyczący ujemnych skutków przezimowania – wymarznięć upraw polowych w okresie zimowym 2015 / 2016 r. w województwie łódzkimPrzeprowadzona wstępna ocena stanu przezimowania głównych upraw polowych w Polsce (wg stanu na dzień 11 lutego 2016 r. ) przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wskazuje, że uszkodzenia mrozowe sięgają średnio w kraju około 10% powierzchni zbóż. Uszkodzenia rzepaku mogą być większe. W rejonach północnych i centralnych kraju uszkodzenia roślin są miejscami duże. Informacje z kilku gmin potwierdzają złe przezimowanie części upraw ozimin w województwie łódzkim.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi w rolnictwie procedurami, szkody w oziminach mogą być szacowane dopiero po rozpoczęciu okresu wegetacji. Żeby wyjść naprzeciw rolnikom, którzy zamierzają dokonać przesiewów upraw ozimych, pozwalamy sobie na odstępstwo od tej zasady i radzimy rolnikom, żeby komisje na wniosek rolnika dokonały lustracji upraw, z wyraźnym zaznaczeniem, że te uprawy kwalifikują się do likwidacji i zostaną ponownie obsiane. Z lustracji upraw należy sporządzić notatkę.

W przypadku wprowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmian w zasadach szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, materiały zostaną udostępnione na stronie internetowej ŁUW.