Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 19 maja 2016 r. w godz.9.00 - 11.30, w Urzędzie Gminy Biała.