W dniach od 13.06.2016 r. do 17.06.2016 r. odbywała się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Biała. Odpady należy

wystawić przed posesję w dniu zbiórki do godz. 6.00

Szanowni Państwo!


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
(od właścicieli nieruchomości zamieszkałych)


Informuję, że w dniach od 13-06-2016 r. do 17-06-2016 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych  według następującego harmonogramu:

13 czerwca (poniedziałek): Kopydłów, Klapka, Biała Rządowa, Biała Druga
14 czerwca (wtorek): Biała Pierwsza, Biała-Kopiec , Łyskornia
15 czerwca (środa): Brzoza, Janowiec, Poręby, Młynisko, Koryta, Pieńki, Przychody, Dębina, Huby
16 czerwca (czwartek): Naramice, Wiktorów, Radomina
17 czerwca (piątek): Biała-Parcela, Rososz, Śmiecheń, Zabłocie, Góry Świątkowskie, Madej, Kule                                

Odpady należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki do godziny 600.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

- zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki )
- zużyte opony
- złom metalowy
- dywany, wykładziny
- zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami )
- odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.)
- baterie i akumulatory
Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:

- gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
- odzież
- szkło luzem
- opakowania po farbach i lakierach
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne odpady niebezpieczne

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Biała pod nr tel.: (43) 84 19 090 wew. 34 lub w Firmie Eko-Region Sp. z o. o., pod nr tel. (44) 633 08 15  wew. 227.

Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.