Materiały dotyczące kampanii edukacyjno – informacyjnej skierowanej do kobiet palących tytoń, organizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach krajowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.