Wójt Gminy Biała przypomina o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego powinna być zamieszczona nazwa miejscowości.