Artykuł Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Pani Elżbiety Nawrockiej na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn rolniczych.