Komunikat Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach dotyczący pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

Pismo skierowane przez austriacką firmę do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące możliwości zakupu w Polsce asortymentów zbóż.

Informacja dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

W dniu 11 kwietnia 2015 r. odbyło się robocze, wyjazdowe posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy Biała. Dwadzieścioro radnych i sołtysów objechało teren całej gminy szkolnym autobusem, który pokonał łączną trasę o długości 108 km.

Wznowiona zostaje procedura naprawienia i dokończenia - tworzenia i uchwalania planu przestrzennego zagospodarowania dla gminy Biała. Po ok. dwumiesięcznych negocjacjach gmina spisała porozumienie o rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą.     

Przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z Białej, Łyskorni i Młyniska brały udział w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Projekt o nazwie: „Babiniec” prowadzony był jako forum wymiany dobrych praktyk organizacji działających na obszarach wiejskich.

Informujemy, że z dniem 18 marca zakończono roboty montażowe związane z realizacją zadania "Urządzenie placów rekreacyjnych na ogólnodostępnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga" dofinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013.     

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach od 90 km/h do 100 km/h, początkowo z południowego-zachodu, następnie z północnego-zachodu.

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wieluniu dyżurować będą pracownicy ARR, którzy będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego.

Urząd Gminy Biała informuje, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godz. 14.00