Przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z Białej, Łyskorni i Młyniska brały udział w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Projekt o nazwie: „Babiniec” prowadzony był jako forum wymiany dobrych praktyk organizacji działających na obszarach wiejskich.Koła gospodyń wiejskich z gminy Biała na szkoleniu

w Krakowie

 

 

Przez trzy dni od 27 do 29 marca b. r.  przedstawicielki  kół gospodyń wiejskich z Białej, Łyskorni i Młyniska – po osiem pań z każdego koła reprezentując jednocześnie inne organizacje – brały udział w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Było to możliwe dzięki Projektowi realizowanemu przez krakowskie Centrum, finansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt o celowanej nazwie: „Babiniec” prowadzony był jako forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich pt.: "Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich". Udział uczestniczek był nieodpłatny. W ramach szkolenia panie odbywały wizyty studyjne, prezentowały swój dorobek i dokonania, ale przede wszystkim zdobywały wiedzę dotyczącą możliwości kreatywnego działania na rzecz rozwoju własnych środowisk i pozyskiwania środków finansowych na różne projekty.

Czytaj więcej ...