Pismo skierowane przez austriacką firmę do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące możliwości zakupu w Polsce asortymentów zbóż.