Informujemy, że z dniem 18 marca zakończono roboty montażowe związane z realizacją zadania "Urządzenie placów rekreacyjnych na ogólnodostępnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga" dofinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013.     Informujemy, że z dniem 18 marca 2015 r. zakończono roboty związane z realizacją zadania:

"Urządzenie placów rekreacyjnych na ogólnodostępnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga".

Całkowita wartość zadania opiewała na kwotę 55 525,72 PLN.

Realizacja inwestycji dofinansowana została środkami PROW na lata 2007 - 2013 w wysokości 36 114,00 PLN.


Zapraszamy do odwiedzania i korzystania z obiektów ogólnodostępnego OSiR.