W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wieluniu dyżurować będą pracownicy ARR, którzy będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego.