Gmina Biała należy do mniejszych, pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, gmin wiejskich województwa łódzkiego. Sieć osadniczą gminy tworzy 27 miejscowości zgrupowanych w 17 sołectwach, o liczbie mieszkańców zawierającej się w przedziale od 103 do 862. Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 74,6 Ms/km2. Dla porównania powiat wieluński charakteryzuje się wskaźnikiem w wysokości 85 Ms/km2, a województwo łódzkie 142,5 Ms/km2. W obu przypadkach podany wynik średniej zawyżony jest przez gęstość zaludnienia w miastach powiatowych (m.in. Wieluń 251,3 Ms/km2) i wojewódzkim (Łódź 2667 Ms/km2).

Sieć osadniczą Gminy Biała należy uznać za umiarkowanie skoncentrowaną. Największą miejscowość na terenie gminy - Białą Rządową - zamieszkuje około 13,06% mieszkańców, a pięć największych miejscowości (Biała - Kopiec, Biała - Parcela, Łyskornia, Młynisko Wieś i Naramice) - 40 % mieszkańców obszaru gminy. Fakt równomiernego skupienia mieszkańców jest korzystny, gdyż ułatwia wyposażenie w obiekty infrastruktury społecznej i technicznej. Wpływa więc na podnoszenie jakości życia mieszkańców. Gęstość zaludnienia występująca na terenie gminy, pozwala sądzić, iż rozwój infrastruktury i usług na tym obszarze będzie następował w sposób systematycznie rosnący.