Wójt Gminy Biała, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie zapraszają na Gminną Wieczerzę Wigilijną.