Gmina Biała przedłużyła umowę dotyczącą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do dnia 31 stycznia 2015 r. W miesiącu styczniu 2015 r. odpady komunalne i surowce suche zostaną odebrane w terminach...