W bieżącym roku upływa kadencja ławników sądowych. Wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019 dokonują rady gmin najpóźniej do końca października 2015 r..