Informacja dla osób wynajmujących powierzchnie budynków lub gruntów pod działalność gospodarczą - dotycząca obowiązku składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości.