Wójt Gminy Biała zaprasza podmioty oraz osoby zainteresowane kształtem Strategii Rozwoju Gminy Biała 2014 — 2020 do zapoznania się z treścią dokumentu i zgłaszania uwag oraz opinii — propozycji.