Od dnia 10 czerwca 2015 r. ulegnie zmianie czas pracy Urzędu Gminy Biała. Zmiana w organizacji czasu pracy Urzędu ma na celu zwiększenie jego dostępności dla mieszkańców w godzinach popołudniowych.