W dniu 13 lutego 2015 r. 7 par małżeńskich z naszej Gminy obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wszystkim parom małżeńskim serdecznie gratulujemy i życzymy długich i pogodnych lat życia.

Dyrekcja OR KRUS w Łodzi przesyła pismo dotyczące trzynastej edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015”.

Wójt Gminy Biała zaprasza na szkolenie z zakresu wdrażania systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020, które odbędzie się w dniu 04 marca 2015 r. w sali Nr 18 Urzędu Gminy Biała.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Biała w dniu 05 lutego 2015 r. (czwartek).

Komunikat dla płatników składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Informuję mieszkańców Sołectwa Łyskornia, że w dniu 04 lutego 2015 r. o godz. 14.00 w budynku GCI w Łyskorni odbędą się konsultacje dotyczące projektu kanalizacji sanitarnej.

Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 lutego do 28 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Biała przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.    

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 27 stycznia 2015 r. w gminach Pątnów i Wierzchlas.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zaprasza na Wielki Koncert Młodych Talentów Biała 2015. Koncert Odbędzie się w dn. 6 lutego 2015 r. w świetlicy GOKiS w Białej.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej z udziałem Animatorów zaprasza na Ferie z Wyobraźnią. Zapewniona profesjonalna opieka i atrakcyjny program. Ilość miejsc ograniczona.