Kampania informacyjna Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach mająca na celu budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie wydobywania kopalin i wyeliminowania procederu prowadzenia eksploatacji

bez wymaganej koncesji.