W dniu 10 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisane zostały umowy na dofinansowanie „Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wśród dotowanych

projektów znalazła się inwestycja z gminy Biała.


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych”.
Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń w budynku GOKiS. W ramach projektu zostanie wykonany remont dwóch sal, w których odbywają się zajęcia, szkolenia oraz  warsztaty, korytarza na parterze, klatki schodowej oraz korytarza na piętrze. Zostaną wymienione drzwi wewnętrzne do poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowa na zewnątrz budynku zostanie zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie standardu prowadzonej działalności, jakości realizowanych zajęć, poziomu bezpieczeństwa oraz umożliwi osobom niepełnosprawnym łatwiejszy dostęp do pomieszczeń znajdujących się w budynku. Remont ma także na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu estetycznego i funkcjonalnego obiektu.

Przewidywany budżet zadania: 265.077,55 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 168.668 zł.

DSC0075
DSC0066
DSC0065