Materiały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu, promujące zakładanie spółdzielni socjalnych "Spółdzielnia Socjalna-ścieżka do zatrudnienia".