Urząd Gminy Biała

Biała Druga 4b, 98-350 Biała
Tel. (43) 841 90 90 , (43) 841 90 85
Fax (43) 841 90 18

Godziny otwarcia urzędu:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00

środa: 8.00 - 16.00

KASA:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 14.00

środa: 8.00 - 14.45

Rachunek bankowy, na który należy wpłacać należności

z tytułu podatków i opłat:

79 9244 0003 0000 0039 2000 0020

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczane przelewem, należy wpłacać na konto o numerze:

48 9244 0003 0000 0039 2000 0190

E-mail:

sekretariat@biala.finn.pl

http:

www.biala.finn.pl
www.gminabiala.pl