W związku z panującymi upałami i prognozami przewidującymi dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur, Wójt Gminy Biała Zarządzeniem Nr 70/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku skrócił czas pracy

pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Biała. W związku z powyższym zmianie ulegną godziny pracy Urzędu w następujących terminach:

w dniu 25 czerwca 2019 r. od 7.00 do 14.00,

w dniu 26 czerwca 2019 r. od 8.00 do 14.00.