Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała! Dane dotyczące stanu pandemii wymuszają krytyczne spojrzenie na możliwość podejmowania aktywności, które nie są konieczne do bieżącego funkcjonowania naszych rodzin,

jak i całej społeczności gminnej. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na swym ostatnim posiedzeniu ustalił, by całkowicie odstąpić od organizowania gminnych imprez, festynów czy uroczystości w roku bieżącym. Nie rekomenduje się również organizowania takich form aktywności przez organizacje społeczne działające na terenie Gminy Biała. Uznano, że jest to konieczne i bezdyskusyjne. Stosowanie się do takich ustaleń i ogłaszanych przez rządzących obostrzeń ma na celu zmniejszenie możliwości transmisji wirusa i tym samym ograniczenie wzrostu pandemii, w trosce o zdrowie i życie naszych mieszkańców.

Stanowisko to będzie oczywiście aktualizowane w zależności od zmieniającej się sytuacji pandemicznej.                              Wójt Gminy Biała
                            Aleksander Owczarek