Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że od 17 marca do 28 marca 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń

społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Biała.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:


https://www.webankieta.pl/ankieta/611708/gmina-biala-mieszkancy.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.